Timpul
Adauga site-ul TIMPUL la favorite! Literatura | Arte vizuale | Arta spectacolului | Utilizator nou
   
Calendar
Calendar
Enciclopedia
Enciclopedia
Festival
Festival
Club
Club
Tineret
Tineret
Revista
Revista
Editura
Editura

Noua adresa de corespondenta a revistei TIMPUL
CP 1677, OP7 - IASI
Introduceti in casuta de mai sus cuvinte cheie sau un nume de artist pe care dorit sa il cautati (ex: interbelic )

Scrisoare cu noutati
Introduceti in casuta de mai jos adresa de e-mail la care vreti sa primiti ultimle noutati
Vreau sa primesc noutatileProiecte sustinute
Servicii Web Profesionale

Statistici site
Literatura: 2.875
Arta vizuala: 1.181
Arta spectacolului: 30
Comentarii: 1.522
Membri inregistrati: 1.677
ON: 0 membri / 1 musafiri
Total hituri: 590.873
Total vizitatori unici: 230.829

Link-uri recomandate
@ntonesei's BLOG
A.F.C.N.
Bogdan Ulmu
Casa de cultura "Mihai Ursachi"
Clubul Cinefililor
Dan Lungu
Dorin Tudoran
Editura UAIC
FESTIVALUL EuroART Iasi
Filosofi@lasi
Flacara Iasului
Fotografa
Hobbitul - Emil Brumaru
Hobbitul - Emil Brumaru
Iasi-City
Iasi-City
IASINET
ICR - Romania Culturala
IMPACT FM
IMPACT FM
Ioan T. Morar
Lucian Dan TEODOROVICI
Lumea cartii
Mihai MALAIMARE
NewsIasi
Paul Gorban
Polirom
Primaria Municipiului IASI
Radio Guerrilla
Radio Ia?i
Radio Ia?i
Serban Axinte
Stefan Abageru
StiLL ONline
Suplimentul de cultura
Universitatea "Al.I.Cuza"
Universitatea - 150

Trebuie s? recunosc c? evenimentele legate de aniversarea de 150 de ani a Universit??ii mele m-au tulburat cumva, m-au emo?ionat. Sigur, comparativ cu vechimea universit??ilor din Padova, Cracovia, Paris sau Oxford, 150 de ani e posibil s? nu par? mare lucru dar, într-o ?ar? tîn?r?, „mi?c?toare ?i nea?ezat?“, cum spunea Noica, „vîrsta“ aceasta mi se pare semnificativ?. Pentru c?, oricum am privi lucrurile, e cea mai veche Universitate româneasc? ?i, în acest moment, ?i cea mai bine situat? în clasamentele na?ionale ?i interna?ionale. Am participat, deci, cu o anume emo?ie la tot felul de activit??i – de altfel, înc? în curs de desf??urare –, de la conferin?e ?i dezbateri la acord?ri de titluri Doctor Honoris Causa, ba chiar am urm?rit ?i mar?ul de luni diminea?a. L-am urm?rit ?i nu am participat la el ?i mai la vale o s? explic ?i de ce anume. Am apreciat, de asemenea, pavoazarea, medaliile ?i monezile aniversare.
Cum scriam într-un articol mai vechi, continuitatea institu?ional? mi se pare unul din factorii care îmi dau speran?e în ceea ce prive?te procesul de civilizare a unei na?iuni, iar dac? este vorba despre institu?ii educative, cu atît mai mult. Cei 150 de ani ai Universit??ii „Alexandru Ioan Cuza“ nu înseamn? doar o vîrst? relativ respectabil?, mai înseamn? ?i un secol ?i jum?tate de activitate neîntrerupt?, indiferent de condi?iile contextuale, nu întotdeauna prielnice. În cei 150 de ani, Universitatea – precum întreaga societate româneasc?, de altfel – a avut parte de r?zboaie, de crize economice, de o jum?tate de veac de dictaturi, îns?, spre lauda sa, institu?ia noastr? a rezistat ?i ?i-a îndeplinit, chiar dac? uneori la limit?, misiunea. Pîn? ?i în aberantul interludiu comunist, în ciuda presiunilor politice ?i a „diriguirii“ ideologice, a penuriei de toate felurile din comunismul final, a reu?it acest lucru, dovedindu-se la „eliberare“ una dintre institu?iile cele mai dinamice, mai deschise spre schimbare ?i spre reform? intern?. ?n dificilii ani nou?zeci – ba chiar ?i de multe ori dup? aceea –, apartenen?a la comunitatea academic? a fost unul din factorii care mi-au dat putere ?i mi-au între?inut speran?a. ?i ?tiu foarte bine c? nu am fost – ?i nu sînt – singurul în aceast? situa?ie.
Spuneam c? n-am participat la mar?. Nu pentru c? mi-ar fi fost ru?ine, pentru c? am luat parte în via?a asta la o mul?ime de mar?uri, e adev?rat, mai ales de protest, dar nu aceasta este problema. Eu cred cu putere în autonomia Universit??ii, în autonomia ei complet?, adic? nu doar prin raportare la puterile statului, ci ?i în rela?ie cu Biserica – modernitatea înseamn? ?i laicitate, de altfel –, cu partidele sau cu ideologiile dominante sau cu preten?ie de monopol. Pîn? anul trecut, la Cracovia, anivers?rile ?i începuturile anului academic se petreceau printr-un ansamblu de manifest?ri religioase ?i laice combinate. De anul trecut, Te Deumul de la Sfînta Ana nu se mai ?ine în prezen?a conducerii Universit??ii, iar mar?ul nu mai începe de acolo, ci din fa?a Collegium-ului Novum ?i a statuii lui Nicolaus Copernicus. {i este vorba despre Universitatea Jagiellon?, creat? acum 650 de ani în interiorul institu?iei Bisericii, cu sprijinul reginei Jadwiga. Prin urmare, locul de plecare în mar? mi s-a p?rut nepotrivit în raport cu asemenea exigen?e ce ?in de dimensiuni esen?iale ale modernit??ii – autonomia universitar?, separarea sferei publice de cea privat?, laicitatea. Exist?, de altfel, un loc cu adev?rat potrivit pentru începerea mar?ului. Universitatea a fost înfiin?at? de domnitorul Alexandru Ioan Cuza, al c?rui nume îl ?i poart?. De ce n-ar fi putut porni membrii comunit??ii academice în mar? din Pia?a Unirii – înfiin?area Universit??ii este legat? de actul Unirii – de la statuia domnitorului?