Timpul
Adauga site-ul TIMPUL la favorite! Literatura | Arte vizuale | Arta spectacolului | Utilizator nou
   
Calendar
Calendar
Enciclopedia
Enciclopedia
Festival
Festival
Club
Club
Tineret
Tineret
Revista
Revista
Editura
Editura

Noua adresa de corespondenta a revistei TIMPUL
CP 1677, OP7 - IASI
Introduceti in casuta de mai sus cuvinte cheie sau un nume de artist pe care dorit sa il cautati (ex: interbelic )

Scrisoare cu noutati
Introduceti in casuta de mai jos adresa de e-mail la care vreti sa primiti ultimle noutati
Vreau sa primesc noutatileProiecte sustinute
Servicii Web Profesionale

Statistici site
Literatura: 2.875
Arta vizuala: 1.181
Arta spectacolului: 30
Comentarii: 1.522
Membri inregistrati: 1.677
ON: 0 membri / 2 musafiri
Total hituri: 581.058
Total vizitatori unici: 228.067

Link-uri recomandate
@ntonesei's BLOG
A.F.C.N.
Bogdan Ulmu
Casa de cultura "Mihai Ursachi"
Clubul Cinefililor
Dan Lungu
Dorin Tudoran
Editura UAIC
FESTIVALUL EuroART Iasi
Filosofi@lasi
Flacara Iasului
Fotografa
Hobbitul - Emil Brumaru
Hobbitul - Emil Brumaru
Iasi-City
Iasi-City
IASINET
ICR - Romania Culturala
IMPACT FM
IMPACT FM
Ioan T. Morar
Lucian Dan TEODOROVICI
Lumea cartii
Mihai MALAIMARE
NewsIasi
Paul Gorban
Polirom
Primaria Municipiului IASI
Radio Guerrilla
Radio Ia?i
Radio Ia?i
Serban Axinte
Stefan Abageru
StiLL ONline
Suplimentul de cultura
Universitatea "Al.I.Cuza"
"Mircea Eliade era un om de stiinta, nu un lider public"

WENDY DONIGER, n?scut?  la 20 octombrie 1940, este succesoarea lui Mircea Eliade  la Catedra de Istoria Religiilor  a Univerit??ii din Chicago. Ca discipol? a  lui Eliade, s-a specializat în istoria religiilor, predînd  aceast? disciplin? începînd cu anul 1978.

În via?? fiind,  Eliade se bucura de recunoa?tere unanim?, astfel încît, în 1983 i se va acorda titlul de prefessor emeritus, iar cu acordul consiliului profesoral, Catedra de Istorie a Religiilor se va numi Catedra „Mircea Eliade”. Imediat dup? moartea lui Mircea Eliade, catedra a fost preluat? de Ioan Petru Culianu, iar dupa asasinarea acestuia, de doamna Wendy Doniger.

Principalul domeniu de cercetare al doamnei Doniger este hinduismul ?i mitologia, inclusiv cea greac?, latin?, ebraic? etc. A scris mai mult de 30 de c?r?i în domeniul mitologiei comparate – comparand, de pild?, miturile Indiei cu cele ale Greciei Antice – din care foarte multe au ap?rut  la Editura Universit??ii din Chicago, sub semn?tura Wendy Doniger O'Flatery. De asemenea, a tradus foarte mult din limba sanscrit?.

Doamna Doniger are doua doctorate : primul în sanscrita, la Harvard University, cel?lalt în studii indiene, la University of Oxford.

Savanta ?i profesoara american? este de p?rere c? Mircea Eliade a f?cut unele generaliz?ri privind  mitul „eternei reintoarceri”, explicînd c? aceast? tez? nu se aplic? tuturor miturilor ?i ritualurilor, ci doar multora dintre ele. În pofida criticilor care i se aduc, profesoara Wendy Doniger argumenteaz? c? majoritatea teoriilor lui Eliade sînt ?i ast?zi valabile, ca punct de pornire pentru studiul comparativ al religiilor. (Gabriel St?nescu)

 “Mircea Eliade era un om de ?tiin??, nu un lider public…”

 - Interviu cu profesor doctor Wendy Doniger, Chicago Divinity School – 

 Gabriel St?nescu: Stimate doamn? profesor Wendy Doniger, ?tiu c? a?i lucrat o perioad? cu Mircea Eliade la Divinity School. A fost întîlnirea dumneavoastr? cu Mircea Eliade o coinciden?? norocoasa?

Wendy Doniger:  Da, bineîn?eles, pentru c? respectiva întîlnire mi-a schimbat via?a complet, mi-a oferit o carier? cu totul nou? în istoria religiei.

      GS: Ce a?i apreciat cel mai mult la Mircea Eliade?

      WD:  Erudi?ia sa nemaipomenit?, dar ?i bun?tatea.

 GS: Cum se manifesta Eliade în prezen?a studen?ilor lui?

 WD: Îi asculta totdeauna cu mare aten?ie ?i nu îi critica nici m?car atunci cînd nu erau foarte buni ori cînd se în?elau.

    GS:  De ce crede?i c? nu a dorit s? joace rolul unui guru în cazul celor care      se revoltau ?i erau dezam?gi?i de ceea ce Eliade însu?i numea “institu?ie”?

     WD: Mircea Eliade era un om de ?tiin??, nu un lider public. Dorea s? fie l?sat în pace ca s? citeasc? ?i s? scrie, nu s? spun? el oamenilor cum trebuie s? tr?iasc?.

 GS: A?i scris ni?te articole despre Mircea Eliade, dup? moartea sa, ca istoric al religiilor. Sînte?i familiarizat? cu toate scrierile lui, cu întreaga lui activitate din State. A? dori s? v? întreb despre contribu?ia sa la dezvoltarea noii discipline academice: Istoria Religiilor.

 WD: Este o întrebare mult prea ampl? pentru un chestionar de genul acesta. Dar cred c? am reu?it s? spun ceea ce am crezut eu în acele articole.

 GS: Ce ne pute?i spune despre aceast? disciplin? din State pîn? la venirea lui la Divinity School?

 WD: Din nou, e o întrebare foarte complicat?, pe care nu pot s? o abordez aici pe scurt.

 GS: Care sînt principalele aspecte ale colabor?rii dumneavoastr? cu Mircea Eliade?

  WD: El a fost lectorul diserta?iei mele de la Harvard, sus?inut? în 1968, ?i a publicat apoi o versiune prescurtat? a acelei diserta?ii sub forma a dou? articole din revista sa, History of Religions, în acela?i an. Aceea a fost, de altfel, prima mea publicare, debutul meu ca autoare specializat? în istoria religiilor. Dup? aceea, atunci cînd am venit la Universitatea din Chicago, în 1978, deci dup? zece ani, am predat la o clas? împreun? cî?iva ani la rînd, iar el a continuat s? fie colegul ?i prietenul meu, mi-a dat c?r?i ?i ne citeam ce scriam fiecare, pîn? foarte aproape de moartea sa, care s-a petrecut în 1986.

 GS: Sînte?i profesor de limba ?i cultura sanscrit?. Cum evalua?i experien?a lui Mircea Eliade legat? de plecarea ?i ?ederea în India la cei dou?zeci de ani ai s?i?

 WD: F?r? îndoial?, acea experien?? de cînd era foarte tîn?r i-a modelat, pentru totdeauna, întreaga în?elegere a religiei, în general, ?i îndeosebi a religiilor indiene. Cartea lui despre “Yoga, nemurire ?i libertate” este, dup? p?rerea mea, nu doar o carte foarte bun?, ci ?i cea mai bun? carte de erudi?ie a lui.

 GS: Profesorul Mac Linscott Ricketts mi-a spus c? a?i cunoscut foarte bine familia Eliade. Cum era Mircea Eliade în via?a lui particular??

 WD: El ?i so?ia lui, Christinel, erau foarte ferici?i împreun?, ?i aveau foarte mul?i prieteni.  Se distrau foarte bine, ?i era întotdeauna o mare bucurie s? petreci o sear? în compania lor. Cîteodat?, se întîmpla s? ie?im împreun? la vreun restaurant sau chiar la filme.

 GS: Care dintre personele care îl vizitau mai des erau cele mai  apropiate familiei Eliade?

 WD: Dac? m? gîndesc bine, cred c? Joseph ?i Evelyn Kitagawa erau cei mai apropia?i prieteni ai lor.

 GS: Ne pute?i spune cît timp î?i rezervase Eliade pentru scris ?i cît pentru activit??ile din cadrul universit??ii?

 WD: Cînd l-am cunoscut eu, era deja la o vîrst? destul de înaintat?, ?i nu mai preda a?a de mult ca înainte, poate trei cursuri pe an, dar în rest scria, scria mereu foarte mult.

 GS: Mul?i dintre studen?ii lui Eliade au devenit profesori de Istoria  Religiilor la alte universit??i de prestigiu, dezvoltînd extraordinar acest domeniu de erudi?ie ?i cercetare în Statele Unite. A?i putea aminti m?car cî?iva dintre ei?

 WD:  Bineîn?eles! M? gîndesc la, de pild?, David Carrasco, Bruce Lincoln, Alf Hiltebeitel, David Knipe, Charles Long, Norman Girardot, Mac Linscott Ricketts, William LaFleur, dar sînt doar cîteva nume care îmi vin acum în minte, în realitate, sînt mult mai multi!

 GS: Ce ne pute?i spune despre prezen?a lui Ioan Petru Culianu la Universitatea din Chicago? Ce cursuri ?i seminarii a sus?inut?

 WD: Culianu a predat magia ?i religiile din perioada renascentist?, dar asta pe lîng? foarte multe alte discipline; Culianu a avut o palet? extraordinar de divers?.  

 GS: Este ast?zi Eliade suficient interpretat ?i tradus în lume?

 WD: Mult, de fapt, pot spune c? foarte mult! ?i sînt toate motivele ca lucrurile s? stea a?a.

 GS: Crede?i c? în arhiva lui Eliade, în care profesorul Ricketts a descoperit Jurnalul Portughez, între timp editat ?i tradus ?i în române?te, mai sînt ?i alte manuscrise de interes pentru cei care cerceteaz? opera acestuia?

 WD: Da, a?a cred. De fapt, ?tiu foarte bine c? exist?.

(În române?te de Olimpia Iacob)

Interviu de Gabriel St?nescu