Timpul
Adauga site-ul TIMPUL la favorite! Literatura | Arte vizuale | Arta spectacolului | Utilizator nou
   
Calendar
Calendar
Enciclopedia
Enciclopedia
Festival
Festival
Club
Club
Tineret
Tineret
Revista
Revista
Editura
Editura

Noua adresa de corespondenta a revistei TIMPUL
CP 1677, OP7 - IASI
Introduceti in casuta de mai sus cuvinte cheie sau un nume de artist pe care dorit sa il cautati (ex: interbelic )

Scrisoare cu noutati
Introduceti in casuta de mai jos adresa de e-mail la care vreti sa primiti ultimle noutati
Vreau sa primesc noutatileProiecte sustinute
Servicii Web Profesionale

Statistici site
Literatura: 2.875
Arta vizuala: 1.181
Arta spectacolului: 30
Comentarii: 1.522
Membri inregistrati: 1.677
ON: 0 membri / 1 musafiri
Total hituri: 591.585
Total vizitatori unici: 231.016

Link-uri recomandate
@ntonesei's BLOG
A.F.C.N.
Bogdan Ulmu
Casa de cultura "Mihai Ursachi"
Clubul Cinefililor
Dan Lungu
Dorin Tudoran
Editura UAIC
FESTIVALUL EuroART Iasi
Filosofi@lasi
Flacara Iasului
Fotografa
Hobbitul - Emil Brumaru
Hobbitul - Emil Brumaru
Iasi-City
Iasi-City
IASINET
ICR - Romania Culturala
IMPACT FM
IMPACT FM
Ioan T. Morar
Lucian Dan TEODOROVICI
Lumea cartii
Mihai MALAIMARE
NewsIasi
Paul Gorban
Polirom
Primaria Municipiului IASI
Radio Guerrilla
Radio Ia?i
Radio Ia?i
Serban Axinte
Stefan Abageru
StiLL ONline
Suplimentul de cultura
Universitatea "Al.I.Cuza"
Sarcofagul de hţrtie


Sarcofagul de hîrtie

Gabriela Gavril


Tinerii & maturii┬ů


E la mod? s? te plîngi ast?zi de tineri. Nu citesc, nu ?tiu nimic, sînt superficiali, necinsti?i, sînt atra?i de kitsch, sînt sclavii metodei copy-paste etc. Produc?torii unor astfel de discursuri acuzatoare uit? cu senin?tate faptul c?, dac? nu constituie o valoare în sine, tinere?ea nu este nici un stigmat. ?i, ceea ce nu înceteaz? s? m? uimeasc?, au sentimentul c? simplul fapt de a avea ni?te ani în plus le confer? în mod automat dreptul de a se erija în severi judec?tori, dac? nu ai neamului în întregime, m?car al tinerilor pe care-i întîlnesc. M? întreb, pe de o parte, care vor fi fiind deosebitele merite culturale ?i etice ale Domniilor lor, ce anume din biografia personal? îi îndrept??e?te s? pun? f?r? ezitare la col? pu?timea. Pe de alt? parte, încerc s? aflu ce au f?cut concret Domniile lor pentru a schimba ceva.
?i-au dat demisia în bloc, s-au legat cu lan?uri de por?ile universit??ilor, pentru a protesta împotriva sc?derii nivelului de educa?ie? Au ini?iat mi?c?ri civice, încercînd s?-i atrag? pe tineri în ele? Au constituit grupuri de expertiz? ?i de analiz? care s? fac? presiuni asupra autorit??ilor, s? propun? proiecte legislative? Pîn? la urm?, cî?i dintre maturi au reu?it s? construiasc?, în domeniul lor de activitate, ceva durabil? Cî?i se pot l?uda c? au f?cut altceva în existen?a lor în afar? de a-?i urm?ri m?runtele interese? Frica, nu-i asa, p?ze?te cariera. Capul plecat este premiat. Promovarea, se ?tie, scuz? mijloacele. Plagiatul la nevoie se cunoa?te ?.a.m.d.
S? presupunem îns? c? junii le-ar sorbi spusele ?i ar c?uta s? le urmeze exemplul. Ar dobîndi poate astfel abilitatea de a compune ni?te texte lizibile, în func?ie de oportunit??i, de comenzi politice ?i, în subsidiar, culturale. S-ar molipsi de dispre?ul maturilor intelectuali fa?? de tot ce-ar putea fi util social. Ar înv??a s? menajeze sensibilit??ile celor din componen?a comisiilor pentru diverse finan??ri, s-ar plia dup? ideosincraziile unor somit??i ale vremii. Ar c?p?ta ?tiin?a piruetelor gra?ioase, evitînd subiectele delicate, dificile, pentru care e nevoie, pe lîng? ?tiin?? de carte, de o coloan? vertebral? mai pu?in flexibil?. Ar începe ?i ei s? vorbeasc? f?r? a zice nimic incomod, într-un mod „capro-varzo-lupesc“. ?i? Cui prodest?

***
Recent, un critic literar destul de t├«n?r el ├«nsu?i, potrivit datelor din Cartea de Identitate, afirmat prin tenacitate ?i prin abilitatea de a rezuma opere cunoscute ?i debuturi, ajuns s? ?in? o prelec?iune la Ia?i, se strop?ea la publicul adunat, d├«ndu-i de ├«n?eles c? ┬änu-l merit?┬ô. Domnia sa ┬ľ pare-se u?or obosit de ospitalitatea locului ┬ľ era, iat?!, obligat s? scoboare la nivelul unor ignoran?i, s? depun? un efort titanic pentru a-i lumina c├«t de c├«t pe ipochimenii din sal?. Dar, dac? ├«nt├«lnirile cu profanii ├«i zdruncin? conferen?iarului nostru ├«ntr-at├«t echilibrul interior ?i-l fac s?-?i piard? st?p├«nirea de sine, nu putem dec├«t s?-l sf?tuim s? r?m├«n? c├«t mai mult ├«n odaia de lucru a Domniei Sale. Ar fi bine dac? ar ├«ncerca s? citeasc?, ├«n recluziune, cu voce tare, c├«teva pagini din vasta-i oper? critic?. ├Än fa?a unei oglinzi mai m?ri?oare. Asta pentru a-?i putea imagina ce aude ?i ce vede publicul care are ?ansa nesperat? de a-l avea ├«n fa?a sa. ?i, dac? tot a purces la un astfel de istovitor travaliu, s?-?i ├«nchipuie cum i-ar putea fermeca pe speciali?tii de top din domeniu ┬ľ din Rom├ónia ?i din str?in?tate ┬ľ cu desf??ur?rile sale exegetice.

***
Pentru a sc?pa de gustul s?lciu l?sat de povestea pomenit? mai înainte, m? gîndesc la „mini-prelegerile“ despre „lucruri mari“ ale lui Leszek Kolakowski, cu stilul lor înv?luitor, la modestia elegant? a prezen?ei sale. Îmi vin în minte ?i c?ldura din vocea (?i din toat? atitudinea) lui Moshe Idel, capacitatea sa uluitoare de a cî?tiga audien?a, modul în care caut? s? r?spund? ?i celor mai neinspirate întreb?ri, voind s?-i atrag? pe cei din preajma sa în aventura de a gîndi împreun? cu el. ?i îl invidiez tot mai mult pe scriitorul Andrzej Bobkowski. Nu numai pentru prozele scurte sau pentru excep?ionalul s?u Jurnal, ci ?i pentru atelierul de modelaj din Guatemala.