Timpul
Adauga site-ul TIMPUL la favorite! Literatura | Arte vizuale | Arta spectacolului | Utilizator nou
   
Calendar
Calendar
Enciclopedia
Enciclopedia
Festival
Festival
Club
Club
Tineret
Tineret
Revista
Revista
Editura
Editura

Noua adresa de corespondenta a revistei TIMPUL
CP 1677, OP7 - IASI
Introduceti in casuta de mai sus cuvinte cheie sau un nume de artist pe care dorit sa il cautati (ex: interbelic )

Scrisoare cu noutati
Introduceti in casuta de mai jos adresa de e-mail la care vreti sa primiti ultimle noutati
Vreau sa primesc noutatileProiecte sustinute
Servicii Web Profesionale

Statistici site
Literatura: 2.875
Arta vizuala: 1.181
Arta spectacolului: 30
Comentarii: 1.522
Membri inregistrati: 1.677
ON: 0 membri / 2 musafiri
Total hituri: 579.403
Total vizitatori unici: 227.522

Link-uri recomandate
@ntonesei's BLOG
A.F.C.N.
Bogdan Ulmu
Casa de cultura "Mihai Ursachi"
Clubul Cinefililor
Dan Lungu
Dorin Tudoran
Editura UAIC
FESTIVALUL EuroART Iasi
Filosofi@lasi
Flacara Iasului
Fotografa
Hobbitul - Emil Brumaru
Hobbitul - Emil Brumaru
Iasi-City
Iasi-City
IASINET
ICR - Romania Culturala
IMPACT FM
IMPACT FM
Ioan T. Morar
Lucian Dan TEODOROVICI
Lumea cartii
Mihai MALAIMARE
NewsIasi
Paul Gorban
Polirom
Primaria Municipiului IASI
Radio Guerrilla
Radio Ia?i
Radio Ia?i
Serban Axinte
Stefan Abageru
StiLL ONline
Suplimentul de cultura
Universitatea "Al.I.Cuza"
Frânturi ale unei iubiri, Carmen Ioana Danila - Proza / Literatura

Felinarul r?spândea lumini circulare orbitoare. Noaptea se ag??ase de cuierele cerului desf?cându-?i haina neagr? în mii de p?r?i legate. ?tiam c? orice lucru va fi în zadar dar continuam s? sper. Credeam c? voi putea pleca ?i s? uit. Auzeam ro?ile tr?surii modelandu-se dup? fiecare piatr?, fiecare fir de nisip. A?i fi putut prinde amintiri cu mâna ?i s? le vâr în cuf?r c?ci ele zburau în jurul meu ?i nu m? l?sau în pace. Bobi?e de lacrimi se n??teau din aceia?i ochii ce cândva au râs la bucuria ta.
Frânturi de trecut alergau, se împiedicau, c?deau...

Te v?d. Îmi întind bra?ele pe dup? gâtul t?u ?i te strâng puternic. M? prive?ti absent atras parc? de o putere mult mai mare care te sile?te s? prive?ti prin mine. Ochii t?i verzi îmi fixeaz? fa?a. Î?i ajung în galop privirea ?i secunda aceea de priviri fixe ?i surprinse mi se pare cel mai intens moment al vie?ii mele. Buzele tale se contureaz? într-un dulce-amar zâmbet ?i privirea ta îmi transmite o c?ldur? mult mai intens? decât a soarelui.
Suntem sus. Ora?ul doarme sub noi vegheat de luminile protectoare ale felinarelor îmb?trânite. Stelele ?i luna nu sunt pe cer. Un întuneric negru ca imensitatea unei inexisten?e ne înconjoar? ?i ne urm?re?te sadic. El ?tie adev?rul. Nu e?ti acolo. Imaginea ta e doar concretizarea dorin?ei mele de a-?i sim?i prezen?a. Capul meu se pleac? într-o expresie amar? de neputin??, iar tu noapte neagr? îmi sorbi de pe chip satisf?cut? toat? durerea mea zdrobit?.

Î?i aminte?ti când îmi spuneai c? ai prea multe defecte? Pentru mine defectele tale erau calit??i. Aveai o mie, erai tot. M? duceai undeva departe, plecam cu gândul, nu aveam nevoie de bagaje, te luam doar pe tine. Luminile str?zilor î?i transformau ochii verzi în dou? pietre de olivin str?lucitoare. Î?i adoram zâmbetul, te adoram pe tine. Ridicam mâinile în aer, închideam ochii, îmi l?sam picioarele s? se dezlân?uie, capul meu dansa pe mi?c?rile muzicii din mine, fa?a mea elibera zâmbet dup? zâmbet, iar ?i iar, vedeam totul clar ?i luminos...

Îmi ?in caietele strâns în bra?e...


28 aprilie ....

"Oare când a început totul? S? fi fost de vin? clipa în care ?i-am prins pentru prima dat? privirea? Acea privire intens?, aruncat? la întâmplare, r?scolitoare, am?gitoare. Acei ochi verzi... verzi?... da verzi, schimb?tori. Sau poate zâmbetul t?u de r?s?rit de soare, curcubee incolore, sclipitoare, s?ge?i paralizante..."

?tiu c? foarte mult timp m-am îndoit de culoarea ochilor t?i. Atât de multe nuan?e în atât de multe zile... Când erau blânzi, verzi ?i dulci, când alba?trii, fioro?i ?i mu?c?tori... Acum ?tiu sigur c? ei sunt verzi, str?b?tu?i de papur? blond? ?i sub?ire, deas?."15 iulie....

"Iubirea nu este un sentiment. Iubirea neutralizeaz? ura, indiferen?a, voin?a, într-un cuvânt neutralizeaz? sentimentele, le face mici ?i apoi le distruge. Iubirea distruge. Interiorul persoanei care a fost cuprins? de iubire este gol, vid. Ea ne dezv?luie sufletul inocent ?i simplu, înl?turând impurit??ile sentimentale. Iubirea cur???."


2 august....

"Ast?zi zâmbetul t?u mi-a m?rturisit: Te-am deranjat c? s? vezi chestie... s? nu crezi c?-s sick sau ceva, dar te-am visat într-o noapte ?i mi-e ciud? c? nu îmi mai aduc aminte ce se întâmpla... .
?i nu ?tiu cum s? spun dar totu?i ?tii de câte ori te-am visat eu? ?tii câte zile în ?ir? ?tii c? indiferent de cât de multe s?pt?mâni au trecut î?i aud vocea în minte atât de clar? Nu ?tii. Ce conteaz? un singur vis al t?u? Ce conteaz? fiin?a mea când din intervalul acela scurt de o secund?, când mintea ta capteaz? imaginea mea, în urm?torul minut nu r?mâne nimic?
Cine î?i d? dreptul s? c?l?tore?ti prin mintea mea?
?i eu acum ce ar trebui s? fac? Ce ar trebui s?-i spun con?tiin?ei mele?
Ferestrele blocului lateral sunt luminate alandala ca piesele unui puzzle împr??tiat. Nu v?d casele ?i vilele din dep?rtare. Nu v?d copacii, nu v?d stâlpii, nu m? mai v?d pe mine, nu mai ?tiu c? sunt eu. Te v?d pe tine, ?tiu c? tu e?ti..."7 august....

"Via?a mea are mai multe c?r?ri. Mi-e imposibil s? tr?iesc numai pe una."


5 septembrie....

"S-a terminat! Simt gol în stomac. E un gol ce m? for?eaz? s?-mi ?in respira?ia, altfel m? arde. Mii de viespi roiesc în jurul inimii mele ?i o în?eap?. Durerea m? roade pe din?untru ?i vrea s? m? str?pung? în toate p?r?ile corpului. Mi-e frig. Îmi înghea?? sângele în mine ?i pielea mi se strânge. Dar în clipa asta-mi spun: nu-mi pas?, ?i crede-m? simt cum durerea se diminueaz?. Acum am propriul meu antibiotic, proiectat s? distrug? orice urm? de a ta în mine. Reu?e?te. Zâmbesc."


24 septembrie....

"Cum s?...? Fantastic...! Cum s? te îndr?goste?ti pentru a dou? oar? de aceea?i persoan?? E nemaipomenit!
Leag?n... în el se strânge bucuria ?i triste?ea, în el te love?te nostalgia... e ca un sertar de amintiri. Am capul l?sat pe spate... vin, plec, vin, plec... multe stele... enorm de multe - p?tur? peste cer. M? dau în leag? ?i vin spre stele din nou, din nou, din nou... cine a spus c? stelele au col?uri? De unde ?tie? Stelele au curbe... multe curbe, nu doar cinci... infinite...
?uvi?ele îmi gâdil? fa?a, se joac? în aer. Eu creez vântul, vântul meu. Sufl? pentru mine.
?i bra?ele tale îmi înconjoar? mijlocul. Tu e?ti suportul meu. Respira?ia ta îmi mi?c? firele de p?r care alunec? u?or, ame?ite. Î?i la?i capul pe um?rul meu. M? întorc ?i te privesc. Am paradisul verde în fa??, m? strânge puternic în bra?e ?i-mi zâmbe?te. Unicul meu paradis!
?i iar te ador. ?i iar e?ti aici. ?i iar te privesc. ?i iar nu m? satur. ?i iar te iubesc.
Prive?te! Umbrele se ca??r? pe bloc. U?or... pun piciorul pe ferestre, se sprijin? de un balcon, apoi de altul... umbrele se urm?resc... umbrele râd... umbrele urc? pe bloc..."25 septembrie....

"?i f?r? tine sunt o umbr? ce bântuie p?mântul f?r? trup...
Eu în?eleg dar m? înc?p??ânez s? nu accept faptul c? pentru tine nu exist.

Cum îmi pot spune unii c? iubirea e un sentiment generat de incon?tient? C? tu nu po?i alege s? iube?ti sau nu o persoan?... dac? sunt singur? în trup, dac? simt fiecare atingere la fel în fiecare parte a corpului, dac? pot s? zâmbesc cu ochii, cu mâinile... dac?... nu eu... nu sunt singur? în mine... în fiecare clipa, în fiecare privire, în fiecare bucurie, în fiecare durere e?ti tu...

M? strânge... am un cuptor în piept. Din mine se scurge durerea, în mine se zbat o mie de dorin?e. Pieptul meu e frontul, iar suferntele solda?ii ce se ciocnesc, se izbesc, se omoar?."


30 septembrie....

" Lightning...
Urc? sus... sus... ?i las? lumina s? p?trund? în tine. Deschide bra?ele, închide ochii s? sim?i cum razele î?i gâdila fiecare celul?... zâmbe?te s? la?i vântul s? treac? de dealurile buzelor tale... ?i te învârti... te învârti ?i lumea e în întuneric dar nu e necunoscut. Lucrurile nu exist?, sim?i esen?a, sim?i ce nu vezi cu ochii deschi?i... lume nev?zut?... senza?ii ce nimeni nu le va cunoa?te pentru ca ele deschid calea spre un alt univers ?i te absoarbe ?i senza?ia nu mai exist? în corpul t?u uman atâta timp cât sufletul t?u îl p?r?se?te. Sim?i cu mintea. Cuno?ti dar nu po?i împ?rt??i. La?i aerul s? te poarte spre adrenalin?, miresmele de iarb? verde s? te înnebuneasc?, iar ochii... ochii s?-i ?ii închi?i... s? auzi pietrele cum cad odat? cu tine ?i s? te întrebi cine ajunge mai repede... e mult de sus... e mult pân? jos... dar e u?or..."


2 octombrie....

"?i a?a de mult a?i vrea s? indes tot sentimentul ?sta într-o sticl?, s?-l conserv, s? iau din el în fiecare diminea??."


22 februarie....

"Atât de multe dorin?e zâmbitoare, lucitoare de putere ?i inocente, atât de multe zâmbete, regrete, temeri, lacrimi, melodii pline de ace veninoase, ?erpi încol?ci?i de durere, versuri delicate ce mi-au c?ptu?it sufletul cu petale de trandafir, amintiri sfâ?ietoare... Mi-au r?mas atât de multe cioturi, resturi de vise... ciopâr?ite, aruncate, izolate...
Nu m? doare. Nu simt. Mereu am crezut c? eu am fost cea care a chemat ?i a îmbr??i?at durerea. Mi-a pl?cut suferin?a, am crezut în ea ?i m-a purificat, iar faptul c? din mine nu a mai r?mas nimic nu e din vina ei ci din vina ta. Suferin?a nu a g?sit nimic pur în tine, prin urmare nici în mine.
Nu a?i fi crezut c? va veni ziua când voi lua de mân? sfâr?itul, îmi voi dezbr?ca trecutul ?i m? voi uita înapoi f?r? s? m? doar? pentru tine, c?ci pentru mine se zbat mii de regrete.
Nu-mi r?mâne decât s? m? urc sus, prezentul meu s? trag? ?i trecutul dup? el ?i a?a coco?a?i to?i trei s? privim spre luminile false picurate pe suprafa?a din fa?a noastr?. E greu c?ci tot simt c? e o parte important? din mine.
De ce te înc?p??ânezi s? te ?ii de mine trecut in?el?tor?
Te ?in deasupra întregii mele depresii de un an de zile ?i singurul lucru ce ne mai leag? acum sunt zece degete împreunate ?i încordate într-un ultim ghem de coexisten??.
Î?i dau drumul...
"Simt c? alerg... cad peste tine... Cât de alb? e z?pada de sus! Mi-e fric?. Acum dac? deschid ochii voi vedea cerul albastru, sub cap voi sim?i bra?ul t?u, iar pe obrazul stâng m? va gâdila privirea ta verde...
?i m? v?d din nou r?v??it?. De ce?
- Uit?-te la mine!
Umbra unei stele ne desparte.
- M? iube?ti?
Oftezi ?i ridici capul în sus, privind absent, intens, apoi îl întorci spre dreapt?, apoi spre stânga. În final privirea ta m? cuprinde toat?, ochii se înc?lzesc, iar un zâmbet clar, nevinovat (cred abia acum reu?esc s? v?d toate col?urile unui zâmbet) îmi r?spunde la tot... Am în?eles..." "


8 martie....

"Pentru un scriitor suferin?a este cea mai de pre? comoar?."


?i când m? gândesc la motivul care m-a împins s? scriu neîncetat îmi r?sare în minte dorin?a mea de a prelungi clipa, de a o apuca din toate p?r?ile ?i a o întinde la nesfâr?it.
Cum de am reu?it s? m? ascund de realitate? Cum de m-am p?c?lit a?a de tare? F?r? acea imens? suferin?? nu a?i fi zis c? tot ce am sim?it a fost iubire. Dar mi-a pl?cut c?ci a fost...

Am în fa?? praf ?i speran??
Mare de stele
Ocean de durere
Las totul în urm?
Plec...
M? întorc în trecut...


Un scriitor niciodat? nu va scrie realitate. Tot ce iese dintre degetele sale este pur? fic?iune.


Nr. hituri: 894
Adaugat la data: 04:23:04, 09 Aug 2010
Comentarii material Nu exista nici un comentariu pentru acest material.