Timpul
Adauga site-ul TIMPUL la favorite! Literatura | Arte vizuale | Arta spectacolului | Utilizator nou
   
Calendar
Calendar
Enciclopedia
Enciclopedia
Festival
Festival
Club
Club
Tineret
Tineret
Revista
Revista
Editura
Editura

Noua adresa de corespondenta a revistei TIMPUL
CP 1677, OP7 - IASI
Introduceti in casuta de mai sus cuvinte cheie sau un nume de artist pe care dorit sa il cautati (ex: interbelic )

Scrisoare cu noutati
Introduceti in casuta de mai jos adresa de e-mail la care vreti sa primiti ultimle noutati
Vreau sa primesc noutatileProiecte sustinute
Servicii Web Profesionale

Statistici site
Literatura: 2.877
Arta vizuala: 1.181
Arta spectacolului: 30
Comentarii: 1.522
Membri inregistrati: 1.743
ON: 0 membri / 2 musafiri
Total hituri: 705.988
Total vizitatori unici: 254.750

Link-uri recomandate
@ntonesei's BLOG
A.F.C.N.
Bogdan Ulmu
Casa de cultura "Mihai Ursachi"
Clubul Cinefililor
Dan Lungu
Dorin Tudoran
Editura UAIC
FESTIVALUL EuroART Iasi
Filosofi@lasi
Flacara Iasului
Fotografa
Hobbitul - Emil Brumaru
Hobbitul - Emil Brumaru
Iasi-City
Iasi-City
IASINET
ICR - Romania Culturala
IMPACT FM
IMPACT FM
Ioan T. Morar
Lucian Dan TEODOROVICI
Lumea cartii
Mihai MALAIMARE
NewsIasi
Paul Gorban
Polirom
Primaria Municipiului IASI
Radio Guerrilla
Radio Ia?i
Radio Ia?i
Serban Axinte
Stefan Abageru
StiLL ONline
Suplimentul de cultura
Universitatea "Al.I.Cuza"
George L. Nimigeanu, un poet pentru mileniul III, IONUT CARAGEA - Critica literara / Literatura

Mai rar asemenea oameni devota?i în aceste vremuri confuze. Vorbim despre poezie ca depre un modus vivendi completat de exemplara d?ruire ?i tendin?a continu? de perfec?ionare. Poetul se afl? în c?utarea adev?rului prin cuvânt, parcurgând etap? cu etap?, volum cu volum, metamorfoza. Paradoxal, poezia este în acela?i timp captivitate ?i eliberare, durere ?i extaz, r?t?cire ?i revela?ie, iar cine tr?ie?te cu intensitate aceste st?ri, s?rind pe trambulina viselor între via?? ?i moarte, între iluzii ?i cruda realitate, descoper? c? nu mai poate negocia cu lini?tea sa interioar?.
George L. Nimigeanu se înscrie pe linia poe?ilor „de calcul ?i precizie”, f?r? a se oblitera afectivitatea ?i mesajul artistic. Travaliul s?u este metapsihic, iar autocontrolul face ca fiecare poem s? (re)devin? o roti?? din pântecul timpului „lacom ?i rece”. Autorul este extrem de serios. ?tie foarte bine ce urm?re?te prin crea?ia sa, nu scrie nici la întâmplare ?i nici nu caut? s? hipnotizeze cititorul. ?i, o s? v? mira?i, în ciuda perfec?ionismului de care d? dovad?, George L. Nimigeanu nu este doar adeptul versurilor rimate ?i ritmate. Scrie la fel de bine ?i versul alb, dup? p?rerea mea cu mult mai mult? profunzime, nefiind obligat s?-?i altereze ideea din cauza unui cuvânt ce nu d? bine la ureche, a?a cum de multe ori unii autori caut? s? reinventeze limba român? în detrimentul gramaticii.
Volumele lui George L. Nimigeanu au uniformitate, ele se pot aprecia ?i dup? valoarea individual? a poeziilor, dar mai ales dup? valoarea lor în ansamblu, f?r? s? întâlnim „fracturi de versuri sau alunec?ri de teren metaforic”(!). Autorul nu se joac? de-a cuvintele ?i nici de-a v-a?i ascunselea cu sensurile lor, nu dore?te s? ?ocheze ?i nici nu încearc? s? demonstreze cât de m?re? este în arta scrisului. Este extrem de modest, cu mult bun sim?, ?i poate c? tocmai aceste calit??i îl vor impune în acest început de mileniu.
Cred c? la ora actual? poe?ii valoro?i sufer?, mai mult ca niciodat?, din cauza cititorilor superficiali. Comunismul, în ciuda dezastrelor pe care le-a produs, a impus un anumit nivel de educa?ie. Ast?zi, libertatea accesului la informa?ie este f?r? limite, iar îngr?dirile sunt dictate de lupta pentru supravie?uire. Cine mai are timp de medita?ie când nevoile stringente î?i r?pesc ?i orele de somn? Astfel, s? nu ne mire c? adev?ra?ii poe?i au ajuns s? se citeasc? unii pe al?ii ?i se recunosc numai ei între ei. Exist? un cerc larg, al consumatorilor de literatur? comercial?, ?i exist? un cerc restrâns, al metapoe?ilor. Pe de alt? parte, referindu-ne la genera?ia nostalgic? (cenaclul Flac?ra), s? nu ne mire faptul c? poe?i precum Adrian P?unescu reu?esc s? se men?in? în topul celor mai aprecia?i autori. Poeziile memorabile datorit? sentimentului profund ce r?zbate din ele, datorit? deta??rii de doctrine ?i refugiului în dragostea p?rinteasc? sau dragostea idilic?, înc? mai au succes. Dar, analizând cantitatea imens? de poeme ce alc?tuie?te opera unor autori foarte prolifici, concentra?ia este foarte redus?, de câteva procente la sut?. Este bine ?i a?a, c? ai de unde alege, chiar dac? nu se poate vorbi de c?r?i valoroase, de constan?? în scriere, de profunzime, a?a cum Blaga, Sorescu, Nichita sau Daniel Corbu au reu?it prin opera lor.
C?r?ile lui George L. Nimigeanu sunt piese de puzzle care se îmbin? perfect într-o imagine ce se vrea a fi întocmai „fa?a nev?zut? a durerii”. Opera autorului, bogat? în sensuri ?i perspective metafizice ?i metapoetice, cuprinde volumele: Colinele singur?t??ii, versuri, editura Dacia, Cluj, 1983; Fotograf de ocazie, versuri, editura Transilvania, Sibiu, 1990; Târgul de fluturi, versuri, Casa de editur? Mure?, Târgu–Mure?, 1994; Desene pe ap?, versuri, editura Transpres, Sibiu, 1994; Sesmne particulare, versuri, Casa de editur? Mure?, Târgu–Mure?, 1995; Fiin?a întreb?rii, versuri, Casa de editur? Ardealul, Târgu–Mure?, 1996; Via?a de rezerv?, versuri, editura Ardealul, Târgu Mure?, 1998; Pe strea?ina veacului, versuri, editura Augusta, Timi?oara, 1999; Vinovat de sinceritate, versuri, editura Augusta, Timi?oara, 2001; T?m?duirea de sine, versuri, editura Ardealul, Târgu–Mure?, 2002; Semin?ele focului, versuri, editura Ardealul, Târgu–Mure? , 2004; Ale vie?ii sunt toate cuvintele, versuri, editura Ardealul, Târgu–Mure?, 2005; Aerul din cântecul pierdut, versuri, editura Ardealul, Târgu-Mure?, 2006; Pietre de râu pete de sânge, versuri, editura Ardealul, Târgu-Mure?, 2006; Lumina de la început, versuri, editura Ardealul, Târgu–Mure?, 2006; Jocul ocult al ??rmului cu marea, versuri, editura Ardealul, Târgu–Mure?, 2006; Fa?a nev?zut? a durerii, versuri, editura Ardealul, Târgu–Mure?, 2006; Întotdeauna via?a pune întreb?ri, versuri, editura Ardealul, Târgu–Mure?, 2007; Noble?ea t?cerii, editura Samuel, Media?, 2008; Zodia nedrept??ii, editura Samuel, Media?, 2010.
Fiecare volum este o înv???tur? începând chiar prin metafora titlului, descoperim mai apoi r?spunsuri la întreb?ri pe care nu ni le-am pus înc?, pentru ca, la final, s? tragem linia ?i s? facem socoteala sângelui pân? la ultimul cent. Revenind la volumul care mi-a atras aten?ia în mod deosebit, „Fa?a nev?zut? a durerii”, versuri, editura Ardealul, Târgu–Mure?, 2006, cu o prefa?? de Dumitru-Mircea Buda, autorul antologheaz?, cu inspira?ie ?i pe tematic?, poeme din volumele anterioare ?i câteva realiz?ri recente. Întâlnim poeme în stil clasic, poeme libere ?i poeme în proz?, poate c? tocmai aceast? diversitate atrage cel mai mult, prin contrastul stilurilor. În fond, asta este versatilitatea poetului ?i poate c? ?i ludicul, ca experimentare a formei. Creatorul modeleaz? lutul cuvintelor ca ?i când ?i-ar modela propriul trup.
Poate c? ar fi bine s? trecem peste prefa?a explicit? unde criticul Dumitru-Mircea Buda se întrece pe sine în a decripta poezia. S? nu complic?m mintea omului cu explica?ii exhaustive, mai bine s? ajungem la esen?e.
Voi re-compune primul col? din puzzle într-un mod inedit, folosind titlurile poemelor în ordinea a?ez?rii în volum (cu mici diferen?e de articulare ?i elemente de leg?tur?): În locul geometric al realit??ii / dup? o pledoarie neterminat? / în sala de a?teptare / urm?ream peisajul XX / ca un monolog în fa?a oglinzii / motivele erau matinale / în spa?iul timpului / în oglindire / aveam o stare de nelini?te / toate lucrurile / cu pre?ul erorii / tr?iau privilegiul clipei / era un alter ego / la or? exact? / o c?l?torie prin secolul XX / când va trece verdele / iar ca alternativ? / voi avea un text parcurs / un fel de neadev?r / un punct de vedere / în intervalul / dintre semne /...
Aceast? în?iruire a titlurilor îmi înt?re?te ideea de „precizie ?i calcul”, a?a cum spuneam mai la începutul prezent?rii. Autorul construie?te succesiv cadrul poetic ?i ne explic? punctul s?u de vedere. Motivele sunt trecerea ?i repeti?ia, e?ecul ?i senectutea. De aici ?i „stereotipul cu defect întârziat”, metafora aleas? de poet pentru a însuma toate st?rile la un loc.
Dup? „intervalul dintre semne”, ?i înaintea unui „intermezzo”, poetul reitereaz? „privilegiul clipei” (pag. 23), „traversând clipa” (pag. 36). Iar centrul de greutate al acestor dou? poezii este inima poetului, în prima ipostaz? „inima mea înnobilând z?d?rnicia” pentru ca mai apoi „în ora?ul acesta frontiera / î?i trece de-a dreptul prin inim? / ?i pe lungimea de und? a existen?ei...”
Protestul categoric este în mare m?sur? la adresa timpului. Dac? ceasul ar fi fost poliglot, poate c? ar fi vorbit ?i pe limba poetului... Îns? în cazul de fa?? avem de-a face cu un „ceas cu limbile putrede” (pag.40): „Târziu coclit pe zaua inert? a frunzei / care sun? precum octombrie / precum noiembrie / ?i c?z?tor cum e?ti - prin cea?a / ornicului zeflemitor dar cu limbile c?zute / încerci zadarnic / s? te dezlegi de amara speran??...”
Timpul este fa?a nev?zut? a durerii, c?l?ul f?r? chip care ghilotineaz? amintirile ?i prezentul. R?mân doar „secundele negate de ora p?mântului” („În loc de concluzie”, pag. 46), „limpedea v?rsare a graiului / în m?rile nev?zute ale timpului” („Despre adev?r”, pag. 48) ?i „inimile fragede / ale p?durii timpului / prin care ?i-e drumul” („Despre libertate”, pag. 50).
În aceast? supunere oarb? dictat? de trecerea impasibil? a timpului, poetul devine „un fotograf de ocazie”, folosindu-?i „blitzul ocazional” în „bâlciul tranzi?iei”. Cu alte cuvinte, poetul devine „truditorul mileniului trei” („Blitz II”, pag. 57): „c???rat în cârca vremilor complice / s? lu?m aminte zorn?ie din chei: / cum a?i fost r?mâne?i bântui?i de soart? / truditori în hamuri ?i-n mileniul trei”.

Ionu? Caragea
16 aprilie 2010


Nr. hituri: 2.165
Adaugat la data: 22:49:03, 27 May 2010
Comentarii material Nu exista nici un comentariu pentru acest material.