Timpul
Adauga site-ul TIMPUL la favorite! Literatura | Arte vizuale | Arta spectacolului | Utilizator nou
   
Calendar
Calendar
Enciclopedia
Enciclopedia
Festival
Festival
Club
Club
Tineret
Tineret
Revista
Revista
Editura
Editura

Noua adresa de corespondenta a revistei TIMPUL
CP 1677, OP7 - IASI
Introduceti in casuta de mai sus cuvinte cheie sau un nume de artist pe care dorit sa il cautati (ex: interbelic )

Scrisoare cu noutati
Introduceti in casuta de mai jos adresa de e-mail la care vreti sa primiti ultimle noutati
Vreau sa primesc noutatileProiecte sustinute
Servicii Web Profesionale

Statistici site
Literatura: 2.875
Arta vizuala: 1.181
Arta spectacolului: 30
Comentarii: 1.522
Membri inregistrati: 1.677
ON: 0 membri / 2 musafiri
Total hituri: 590.600
Total vizitatori unici: 230.747

Link-uri recomandate
@ntonesei's BLOG
A.F.C.N.
Bogdan Ulmu
Casa de cultura "Mihai Ursachi"
Clubul Cinefililor
Dan Lungu
Dorin Tudoran
Editura UAIC
FESTIVALUL EuroART Iasi
Filosofi@lasi
Flacara Iasului
Fotografa
Hobbitul - Emil Brumaru
Hobbitul - Emil Brumaru
Iasi-City
Iasi-City
IASINET
ICR - Romania Culturala
IMPACT FM
IMPACT FM
Ioan T. Morar
Lucian Dan TEODOROVICI
Lumea cartii
Mihai MALAIMARE
NewsIasi
Paul Gorban
Polirom
Primaria Municipiului IASI
Radio Guerrilla
Radio Ia?i
Radio Ia?i
Serban Axinte
Stefan Abageru
StiLL ONline
Suplimentul de cultura
Universitatea "Al.I.Cuza"
CODUL LUI GAVRINCEA (Mini-pies? de teatru în trei acte) , Igor URSENCO - Teatru / Arta spectacolului

PERSONAJE:
DIRECTORUL – Directorul unei societ??i de brokeraj pie?e de capital
HORA?IU GAVRINCEA – investitor la burs?, de meserie mecanic
LUCIA – secretar? societate de brokeraj pie?e de capital
ADA – doctorand? la sec?ia filogie cu tema de cercetare “Receptarea hermeneutic? a baladelor române?ti”

ACTUL I
Scena I
Scen?: O dup?-amiaz? estival?. Una dintre str?zile principale din Bucure?ti. Pe o gur? de metrou se vede inscrip?ionat „Metrou”. Mai mult? lume se îndreapt? spre pasajul subteran. Îmbr?cat? neglijent ?i cu pantalon, ADA ?ine în mîn? o geant? ticsit? cu c?r?i. Din urma ei alearg? LUCIA, blond? ?i sexy: i se descoper?, aproape pîn? la fese, piciorul frumos de sub fust?. O strig? din urm?…

LUCIA: Ada! Ada …Tu e?ti..?

ADA se întoarce, dar nu pare s? o cunoasc?

LUCIA: Ada, nu m? recuno?ti? Sunt eu, Lucia, fosta ta coleg? de facultate…
ADA: Lucia? Scuz?-m?… Nu te-am recunoscut… Doamne, te-ai schimbat a?a de mult…
LUCIA: în schimb tu ai r?mas aceea?i…

ADA î?i îndreapt? instinctiv p?rul. Trece cu mîna peste pantalon.

LUCIA: Treceam cu Audi-ul pe al?turi ?i te-am z?rit pe geam. M-am gîndit c? nu ne-am v?zut demult ?i … Ce faci?
ADA: A, nimic deosebit... m? duceam spre metrou…
LUCIA: Aveam în vedere cu ce te ocupi…
ADA: P?i, vin de la biblioteca Universit??ii … M? documentez pentru doctorat…
LUCIA: Deci vei fi doctor …
ADA: Da, voi sus?ine teza de doctor în filologie “Receptarea hermeneutic? a baladelor române?ti”… Dar tu? Cu ce te lauzi?
LUCIA: Eu? Activez la o societate de brokeraj valori mobiliare… Dar stai c? î?i spun una bun? cu balada “Miori?a”, poate î?i prinde bine la tez? … Ai timp s? mergem la o cafea… Din partea casei…

Scena II
Scen?: O cafenea elegant?. Cele dou? ex-colege stau la o m?su??. ADA pare tensionat?. LUCIA fumeaz? o ?igar?…

LUCIA: ?tii, m? duc azi la serviciu… ca de obicei preg?tesc referin?ele de pe pie?ele de capital, înainte de începerea sesiunii de tranzac?ionare…“Domnule Director, îmi permite?i…”, “Da Lucia…”, îmi zice ?i se uit? la picioarele mele, “trebuie s? confirma?i participarea la deschiderea sesiunii bursiere din Sibiu …”,“Mîine …”,“E bine…”, “aici ave?i “Ziarul Finaciar, iar aici articolul din Business Week”, îi zic, privindu-l în ochi, are ochi frumo?i, dar ?i e putred de bogat pe lîng? asta, “?i aici editorialul din “Wall Strett Journal” despre inflexiunea sentimentului din pie?ele de capital…”
ADA: se pare c? ai o slujb? interesant?…
LUCIA: (dorind s? o impresioneze, face abstrac?ie de comentariu) … stai, c? nu îl las s? se destind?, “Peste un sfert de or? se transmit ?tirile pe canalul Bloomberg …”, îi transmit sentimentul securit??ii, ?i un “Ah, eram s? uit, a?i primit ?i un e-mail, de la un oarecare Hora?iu Gavrincea…” ,“Cum ai spus? Hora?iu!.. Parc? sun? poetic nu ?tiu cum…”,“… da, ?i acest Hora?iu Gavrincea pretinde c? ?tie secretul evolu?iilor burselor române?ti... pomenea chiar despre nu ?tiu ce profe?ie bursier? încodat? în balada “Miori?a”… Nu mi-a dat mai multe am?nunte… Dore?te s? v? întîlneasc? personal… zice c? e o “problem? pentru care investitorii din toat? lumea ar pl?ti scump… ”
ADA: Dar ce studii are domnul Gavrincea? Poate nu e decît o mistificare – ca atîtea altele din cultura româneasc? – din care au mîncat o pîine atî?ia. Lucian Blaga, de exemplu, ?i-a fundamentat din aceast? predestinare geologic? ondulat? – cu ?es ?i mun?i – faimoasa teorie mistico-?tiin?ific? a “spa?iului mioritic”, iar scriitorul de peste Prut, Ion Dru??, i-a ridicat Marelui Anonim al baladei, Badea Mior, un monument estetico-literar care st? la baza multor teze de doctor în filologie…
LUCIA: Habar n-am cu ce se ocup?… Po?i s? vii ?i tu mine, la noi la birou: le-am fixat o întîlnire la prînz…
ACTUL II

Scena I
Scen?: Un birou spa?ios ?i opulent, pe pere?i: pînze mari înr?mate în cadre aurii. Multe trofee plasate în spa?iile închise ale înc?perii. DIRECTORUL societ??ii de brokeraj pie?e de capital st? instalat comod într-un fotoliu. HORA?IU GAVRINCEA v?dit nu se simte în apele lui. Al?turi de acesta st? ADA.

DIRECTORUL: …cu ce spune?i c? v? ocupa?i, domnule..?
HORA?IU GAVRINCEA: Gavrincea, domnule director… Hora?iu Gavrincea... de la numele poetului latin… Dar s? ?ti?i c? eu nu am nimic în comun cu literatura… Pur ?i simplu am avut o revela?ie... Eu sînt mecanic de meserie ?i…
DIRECTORUL: Interesant…
HORA?IU GAVRINCEA: ?tiu ca în ?ara lui nu e nimeni profet, dar a?a cum o anun?am pe domni?oara secretar?, cred c? am avut o revela?ie: balada “Miori?a” are încodat? o profe?ie bursier?…
ADA: M? scuza?i c? intervin, dar ar fi bine s? preciza?i de la început (se întoarce c?tre Gavrincea)… O considera?i profe?ie sau parabol?? V? întreb pentru c? deja în primul text de alquimie în limba german? de la începutul secolului XV, „Cartea trinit??ii spirituale”, hermeneutica opereaz? pe patru planuri sau coduri: natural, supranatural, divin ?i uman. Dante, în “Comedia divin?” f?cea acela?i lucru…
DIRECTORUL: Nu cred c? domnul s-a obosit s? vin? pîn? aici ca s? ne spun? lucrurile astea ?tiute… m? rog, de unii (se întoarce c?tre Gavrincea) … nu-i a?a?
HORA?IU GAVRINCEA: Desigur, domnule director…
DIRECTORUL: …a?adar….
HORA?IU GAVRINCEA: ... totul a început înc? anul trecut, cînd mi-am deschis primul meu cont la burs? ?i... m-am gîndit s? m? însor... ?ti?i cum e cu femeile astea (le prive?te cu subîn?eles pe ADA ?i LUCIA) ... cu banii le impresionezi, dar f?r? un pic de lirism nu ai acces la inima lor...
DIRECTORUL: nu în?eleg conexiunea între cele dou? activit??i...
HORA?IU GAVRINCEA: Ei bine, m-am gîndit c? pîn? trendul bursier ar veni în consens cu ... contul meu bancar, nu ar fi stricat s? caut ?i ni?te versuri memorabile... Paralela neobi?nuit? mi-a venit de la un fragment din poemul lui Eminescu „La steaua”: „Poate demult s-a stins în drum // În dep?rt?ri albastre, // Iar raza ei abia acum // Luci vederii noastre...”
ADA: “Icoana stelei ce-a murit // Încet pe cer se suie: // Era pe cînd nu s-a z?rit, //Azi o vedem ?i nu e...”
DIRECTORUL: ?i care e paralela? “Luci vederii” cu “Lucica” mea din biroul al?turat?
HORA?IU GAVRINCEA: Nu, e vorba despre rela?ia ciudat? dintre “economia real?” a ??rii ?i „burs?”... Mai exact cele dou? burse: de la Bucure?ti ?i Sibiu... Cu alte cuvinte, chiar dac? economia româneasc? demult nu mai produce în realitate... nu func?ioneaz? normal, tranzac?iile bursiere între?in iluzia unui trend ascendent...
ADA: Dar cum explica?i alte versuri care fac referin?? la cuvîntul „stea”? De exemplu, textul din Antologia de texte populare în selec?ia lui Lucian Blaga: „St? în codru f?r? slav? // mare pas?re bolnav?. // Nalt? st? sub cerul mic // ?i n-o vindec? nimic: // numai rou? dac?-ar bea//cu cenu??, scrum de stea. / /Se tot uit?-n sus bolnav? // la cea stea peste dumbrav?”...
HORA?IU GAVRINCEA: Dup? cum v? spuneam, eu sînt un simplu mecanic… Nu mi-am pus întreb?rile astea filozofice… (c?tre Director)… V? mai aminti?i de perioada “logodnei” dintre bursa de la Bucuresti ?i cea de la Sibiu?… M-au tot fr?mîntat repercusiunile rezultate din posibila lor “nunt?” … desigur strict pentru beneficiul investi?iilor mele la burs?… Asta dup? ce mi s-a revelat cheia simbolic?...
ADA: Dori?i s? faci leg?tura dintre “nunta” din “Miori?a” ?i cea a burselor de capital? Asta ?ine de o metempsihoz? na?ional? deja…
HORA?IU GAVRINCEA: Poate… Dar c? eu am visat totul ... Însu?i Nostradamus mi-a spus: “du-te în audien?? la directorul casei de brokeraj … te va primi în ciuda îndoielii”… Va mai fi acolo ?i o tîn?r? (c?tre Ada) … care î?i va completa ideile expuse…
DIRECTORUL: Am citit ?i eu în studen?ie cîteva dintre catrenele lui cassandriene... Dar continua?i, domnule Gavrincea, devine interesant…
HORA?IU GAVRINCEA: Nici nu m? îndoiam c? o s? o lua?i pe bune, domnule director… Îmi apare a?adar Nostradamus… “Eu sunt Nostradamus”, zice, “?i toate r?spunsurile care te fr?mînt? la tema “Burs?”, caut?-le…
DIRECTORUL: ... în balada “Miori?a” … A?adar afirma?i c? “mioara” sibilic? e o încarnare a analizei tehnice?
HORA?IU GAVRINCEA: A?a se pare… Fraza-cheie “c? la nunta mea / a c?zut o stea” – nu e decît un comentariu sacru de “analiz? grafic?”. Dumneavoastr? ?ti?i mai bine decît mine figura grafic? “star” ori “stea”…
DIRECTORUL: ...da, “shooting star” sau “evening star” din teoria “lumîn?rilor japoneze”…
ADA: Nu m-am gîndit c? speciali?tii serio?i din economie îi concureaz? pe filologi... Mai c? îmi vine s? renun? la teza de doctor...
DIRECTORUL (nehot?rît): ...Dup? cum vede?i.... Iar analiza fundamental? trebuie s? fie rerezentat? prin...
ADA: „Fata de crai” ?
HORA?IU GAVRINCEA (d? afirmativ din cap): Dar de un lucru sînt sigur: “nunta” nu va avea loc…
DIRECTORUL: Adic? fuziunea burselor? De ce d’le?
HORA?IU GAVRINCEA: Pentru c? nunta?ii, “… brazi ?i p?ltina?i, // preo?i, mun?ii mari, // p?s?ri, l?utari…”nu sînt decît Patriciu ?i Vîntu, Voiculescu ori al?i b?ie?i cu “ochi alba?tri” ?i nume conspirative poetice…

Intr? LUCIA ?i aduce cafea pe o tav?.

DIRECTORUL: Merci, Lucia…

LUCIA se apleac? la urechea acestuia. Îi ?opte?te ceva mieros.

LUCIA: Domnule director, pot s? m? al?tur ?i eu discu?iei? Îmi pare foarte interesant?…
DIRECTORUL (d? afirmativ din cap, propunîndu-i s? se a?eze al?turi de el): Dac? lu?m exemplul pie?ei americane, ea are toate însemnele „maturit??ii economice” ?i (deci) util? doar ca material ilustrativ pentru speculatorii încep?tori. Dup? decenii de domina?ie neîntrerupt? a trendului ascendent, sentimentul optimist al pie?ei a fost r?v??it de începuturile altui trend secular, descendent de data aceasta… Dar m? mir c? acest lucru se întîmpl? pe pia?a noastr? … care are sînge proasp?t în vene…
ADA: Dar totu?i nu în?eleg de ce anume “Miori?a”? Doar George Calinescu identifica printre cele 4 mituri fundamentale ale na?iunii române ?i baladele “Me?terul Manole”, ?i "Traian ?i Dochia", ?i "Zbur?torul"…
HORA?IU GAVRINCEA: “Miori?a” le-a substituit - treptat - pe celelalte trei, devenind, în cursul istoriei, principalul, apoi singurul mit de fundamentare a con?tiin?ei ?i mai nou … al economiei noastre…
Ba chiar în expozi?iunea baladei este fixat pîn? ?i cadrul natural ?i geografia în care se desf??oar? drama: ,,Pe-un picior de plai,/ Pe-o gur? de rai”. Cele dou? metafore: “picior de plai” ?i “gur? de rai” nu indic? decît asupra fenomenului transhuman?ei: mi?carea ciclic? a turmelor de oi, prim?vara spre vîrful muntelui, la iarb? verde, iar iarna la poale de munte…
ADA: Ardeal ?
HORA?IU GAVRINCEA: Eu a? zice chiar Sibiu…

În acest moment, se aude un zgomot ciudat. Din partea de sus a scenei coboar? un hîrzob gol: Deus ex machina. Începe un joc ciudat de lumini. ADA ?i LUCIA parc? au intrat subit în trans?. Cu ochii închi?i, cele dou? femei se ridic? încet în picioare ?i fac schimb de locuri. DIRECTORUL ?i HORA?IU GAVRINCEA nu reac?ioneaz? nici într-un fel.

ACTUL III
Scena I
Scen?: În biroul societ??ii de brokeraj pie?e de capital stau al?turi DIRECTORUL ?i ADA (e foarte îngrijit?, încît o emuleaz? pe LUCIA).

ADA: Î?i spune ceva fraza “cîmp de mohor”? Gînde?te-te la valen?a ei?
DIRECTORUL: Cum s? nu... E clar “verde”, adic? trendul se va duce în sus…
ADA: Pre limba cronicarilor, “mohorît” însemna “ro?u”… Nu ai auzit expresia “ro?u ca mohoru’”? Eu cred c? mai degrab? semnific? un trend descendent…
DIRECTORUL: Da, cu siguran??... Mergem mai departe: “iata vin în vale,// se cobor la vale…”
ADA: E clar pîn? ?i pentru mine: cota?iile se duc în “jos”…
DIRECTORUL: Dar cei “trei ciobanei/ cu trei turme de miei” s? reprezinte oare trei dintre SIF-uri?.. Dar care dintre cele cinci societ??i de investi?ie financiar??
ADA: Nu întrez?resc nici un motiv pentru a prefera vreo societate de investi?ii… Mai degraba cei “trei ciobanei” cu “trei turme de miei” sugereaz? implicit indicii BET, BET-Finantial ?i BET-Composit...
DIRECTORUL: Dar care dintre ele e “cel mai ortoman”!?.
ADA: Probabil, indicele bursier BET-C, deoarece cuprinde cele mai multe titluri listate la tranzactonare: “?'are oi mai multe, // Mîndre ?i cornute,// ?i cai inv??a?i,// ?i cîini mai b?rba?i”...

Scena II
Scen?: Cafeneaua elegant? pe care am v?zut-o într-o scen? anterioar?. HORA?IU GAVRINCEA ?i LUCIA stau la o m?su??. Beau suc. Ambii par s? fie bine dispu?i. LUCIA nu mai e îmbr?cat? a?a de senzual. HORA?IU îi spune ceva la ureche: izbucnesc ambii în rîs. Sun? mobilul lui HORA?IU.

HORA?IU: Alo…
DIRECTORUL: Hora?iu… Salut, sînt eu… Uite st?m aici cu ADA ?i nu reu?im s? descifr?m direc?ia trendului din versul arhetipal: „S-a întors în lume-o stea. // Mi-s mîinile arse de ea…”!?!

LUCIA îi spune ceva ?i zîmbe?te

HORA?IU: Lucia întreab? dac? sînte?i siguri c? e incifrat în text?
DIRECTORUL: Analiza spectral? va lua – în cele din urm? – locul celei tehnice, dar nimic nu dep??e?te premoni?iile umane literare - metoda cea mai sofisticat? dat? de Dumnezeu …
HORA?IU GAVRINCEA: Atunci s? îmi spune?i cine e ”m?icu?a b?trîn?/ cu brîul de lîn?” din balad?…
DIRECTORUL: Acu? î?i spunem…
HORA?IU GAVRINCEA: Pune?i pariu pe un Audi?
DIRECTORUL: ?i dac? pierde?i voi?
HORA?IU GAVRINCEA: Bine, accept?m ?i un Renault, fabricat ?i ansamblat în România. Dar î?i dau trei încerc?ri, domnule director… Ca la show-ul “Cine vrea s? fie milionar”…
DIRECTORUL (cu voce tare ?i sigur pe el): Bine… S? vedem: “Banca Na?ional?”?…
HORA?IU GAVRINCEA: “Rece”...

ADA îi ?opte?te la ureche ceva.

DIRECTORUL (ceva mai nehot?rît ?i mai încet): “Guvernul”?
HORA?IU GAVRINCEA: “Cald”, domnule director … Mai ai o ultim? încercare…
DIRECTORUL: Atunci … (dezn?n?jduit) “Prim-ministrul” ??rii…
HORA?IU GAVRINCEA: Ma tem c? r?mîi doar cu Renault-ul … Iar r?spunsul era chiar sub nasul t?u: “economia”, domnule… “Economia” era r?spunsul corect…

Sfîr?it


Nr. hituri: 1.860
Adaugat la data: 15:20:04, 07 May 2009
Comentarii material Nu exista nici un comentariu pentru acest material.