Timpul
Adauga site-ul TIMPUL la favorite! Literatura | Arte vizuale | Arta spectacolului | Utilizator nou
   
Calendar
Calendar
Enciclopedia
Enciclopedia
Festival
Festival
Club
Club
Tineret
Tineret
Revista
Revista
Editura
Editura

Noua adresa de corespondenta a revistei TIMPUL
CP 1677, OP7 - IASI
Introduceti in casuta de mai sus cuvinte cheie sau un nume de artist pe care dorit sa il cautati (ex: interbelic )

Scrisoare cu noutati
Introduceti in casuta de mai jos adresa de e-mail la care vreti sa primiti ultimle noutati
Vreau sa primesc noutatileProiecte sustinute
Servicii Web Profesionale

Statistici site
Literatura: 2.875
Arta vizuala: 1.181
Arta spectacolului: 30
Comentarii: 1.522
Membri inregistrati: 1.677
ON: 0 membri / 1 musafiri
Total hituri: 589.822
Total vizitatori unici: 230.517

Link-uri recomandate
@ntonesei's BLOG
A.F.C.N.
Bogdan Ulmu
Casa de cultura "Mihai Ursachi"
Clubul Cinefililor
Dan Lungu
Dorin Tudoran
Editura UAIC
FESTIVALUL EuroART Iasi
Filosofi@lasi
Flacara Iasului
Fotografa
Hobbitul - Emil Brumaru
Hobbitul - Emil Brumaru
Iasi-City
Iasi-City
IASINET
ICR - Romania Culturala
IMPACT FM
IMPACT FM
Ioan T. Morar
Lucian Dan TEODOROVICI
Lumea cartii
Mihai MALAIMARE
NewsIasi
Paul Gorban
Polirom
Primaria Municipiului IASI
Radio Guerrilla
Radio Ia?i
Radio Ia?i
Serban Axinte
Stefan Abageru
StiLL ONline
Suplimentul de cultura
Universitatea "Al.I.Cuza"
ALICE, Marius Concita - Eseu / Literatura

De când se ?tia ,înc? din prima zi ,Alice avusese o via?? perfect?,ca-n basmele copil?riei pe care p?rin?ii i le citeau seara înainte de a adormi în p?tu?ul ei din lemn de trandafir parfumat,în camera cu pere?ii tapeta?i în roz ?i îngera?i pufo?i cu aripioare imaculate ce cântau discret suspenda?i de tavan,melodii suave, delicate ,ca ?i m?tasea de la ferastra camerei ce îmbr?ca noaptea în serile cu lun? plin? ?i cer senin ,când vîrfurile copacilor de peste drum ating stelele.
Din camera sa de la etaj, în impun?toarea vil? din cel mai select cartier al ora?ului,se puteau vedea în dep?rtare mun?ii,lacul ?i p?durea ce înconjura întreaga zon? .Adeseori în copilarie î?i amintea c? p?rin?ii o plimbau pe aleile de lâng? p?dure ,a?ezat? în c?ruciorul de piele alb?,cu interior satinat,învelit? în ?es?turi fine brodate manual ?i comandate de la cele mai renumite case de mod?.Într-o mânu?? ?inea strâns suzeta de platin? stropit? cu cristale ?i încrustat? cu ini?ialele sale.P?durea cu copaci înal?i, î?i rev?rsa lini?tea ,aromele ?i culorile intense pe chipurile celor doi p?rin?i ferici?i,acum ?inând în bra?e feti?a ,ce se uita în jur.Abia începea s? descopere lumea cu ochi?orii alba?tri larg deschi?i ?i cerul ,cerul lor f?r? de nori.
Vara,se plimbau cu ?alupa pe lac, când soarele se pr?bu?ea în asfin?it iar undele lacului ardeau în mii de v?p?i,stinse uneori de adierea u?oar? a vântului.
Când Alice mai crescuse,în vacan?e, plecau împreun? în cele mai exotice ?i frumoase locuri din lume.?i avea cei mai buni ?i mai frumo?i p?rin?i din câ?i ar putea exista.P?rin?i ce se iubeau cu adev?rat ?i se c?s?toriser? din dragoste.
Tat?l înalt, atletic,cu tr?s?turi nobile,mama,o zân? coborât? parc? din basmele copil?riei,cea mai frumoas? ?i delicat? fiin?? pe care o întâlnise vreodat?.
?i cu adev?rat se poate spune ca tr?ia o poveste,o via?? perfect?, invidiat? ?i visat? în nop?ile de lipsuri ?i fr?mânt?ri de orice muritor dre rând.
Uneori în drum spre liceu,prin geamul de cristal al Rolss-ului,Alice z?rea umbre îmbr?cate în haine mizere ?i rupte,cu mâinile slabe întinse c?tre trec?tori,alteori strecurându-se printre ma?ini ?i cerând cu glas umil bani.
Înv??a la cel mai scump ?i prestigios liceu din ora?,iar colegii o tratau ca pe o adev?rat? prin?es? fiind cea mai frumoas? fat? din ?coal?.
Într-o zi ,întorcându-se acas?,plictist? de admira?ie,de colegi protectori ?i politico?i,ce f?ceau orice s?-i intre în gra?ie ,vazu iar??i pe geamul ma?inii al?i cer?etori murdari ?i hido?i la vedere ?i se sim?i vinovat? pentru via?a ei impecabil? ?i atât de perfect?.
Când ma?ina opri în curtea plin? de flori rare ,ce parfumau aerul pretutindeni în jur,coborî repede urc? în camera ei ,î?i înnegri ochii cu machiaj,apoi se sp?l? pe fa?? ?i îl întinse ca ?i cum ar fi plâns,a?tept? apoi cuminte seara,atunci când ?tia c? p?rin?ii se întâlnesc în salonul de la parter.Se mai privi în oglind? ,î?i ciufuli p?rul ?i disperat? plângând în hohote ,aparu brusc în salon ?i cu vorbe întret?iate spuse sfâ?ietor:
-De mai mult? vreme am o rela?ie cu un b?rbat c?s?torit ?i tocmai am aflat c? sunt îns?rcinat? ?i infectat? cu H.I.V.!
Tat?l, care în momentul acela se afla în mijlocul înc?perii preg?tindu-se s?-?i toarne ceva de b?ut,o privea siderat cu ochii ie?i?i din orbite,apoi brusc se îng?lbeni,fa?a i se crisp?,duse mâna cu greutate în dreptul inimii ?i se pr?bu?i peste m?su?a de cristal ce se sparse cu zgomot.
Peste dou? zile,când cerul plângea cu fa?a întunecat? , într-o ploaie ce nu mai contenea ?i c?dea peste oamenii aduna?i în cimitirul ora?ului,Alice privea cu ochii stin?i ,pentru ultima dat? chipul împietrit de moarte al scumpului ei tat?.
În timpul slujbei,brusc ,se smulse din mul?ime ?i îngenunchind lâng? sicriu ,strig? tremurând,cu disperare:
-Era perfect,totul era perfect!


Nr. hituri: 1.860
Adaugat la data: 07:00:03, 11 Aug 2008
Comentarii material Nu exista nici un comentariu pentru acest material.