Timpul
Adauga site-ul TIMPUL la favorite! Literatura | Arte vizuale | Arta spectacolului | Utilizator nou
   
Calendar
Calendar
Enciclopedia
Enciclopedia
Festival
Festival
Club
Club
Tineret
Tineret
Revista
Revista
Editura
Editura

Noua adresa de corespondenta a revistei TIMPUL
CP 1677, OP7 - IASI
Introduceti in casuta de mai sus cuvinte cheie sau un nume de artist pe care dorit sa il cautati (ex: interbelic )

Scrisoare cu noutati
Introduceti in casuta de mai jos adresa de e-mail la care vreti sa primiti ultimle noutati
Vreau sa primesc noutatileProiecte sustinute
Servicii Web Profesionale

Statistici site
Literatura: 2.875
Arta vizuala: 1.181
Arta spectacolului: 30
Comentarii: 1.522
Membri inregistrati: 1.677
ON: 0 membri / 6 musafiri
Total hituri: 589.820
Total vizitatori unici: 230.517

Link-uri recomandate
@ntonesei's BLOG
A.F.C.N.
Bogdan Ulmu
Casa de cultura "Mihai Ursachi"
Clubul Cinefililor
Dan Lungu
Dorin Tudoran
Editura UAIC
FESTIVALUL EuroART Iasi
Filosofi@lasi
Flacara Iasului
Fotografa
Hobbitul - Emil Brumaru
Hobbitul - Emil Brumaru
Iasi-City
Iasi-City
IASINET
ICR - Romania Culturala
IMPACT FM
IMPACT FM
Ioan T. Morar
Lucian Dan TEODOROVICI
Lumea cartii
Mihai MALAIMARE
NewsIasi
Paul Gorban
Polirom
Primaria Municipiului IASI
Radio Guerrilla
Radio Ia?i
Radio Ia?i
Serban Axinte
Stefan Abageru
StiLL ONline
Suplimentul de cultura
Universitatea "Al.I.Cuza"
CER?ETORI ?I MA?INI LUXOASE, Marius Concita - Eseu / Literatura

Îmi amintesc acum,cât de mult a fost elogiat? ,în versuri ?i cântece, scumpa noastr? ??ri?oar?, cât de mul?i poe?i ?i scriitori consacra?i,de-a lungul vremii, au încercat s?-?i aduca omagiul ?i s?-?i
dedice actul crea?iei, în slujba sl?virii eterne ,a celui mai nobil ?i binecuvântat p?mânt sfânt al lumii.
Mihai Eminescu,Co?buc,Al.Vlahut? ,au fost doar câ?iva, dintre poe?ii ?i scriitorii, care atunci când pronun?au cuvântul sfânt Patrie,aveau în fa??, imaginea celei de-a doua veniri a Mântuitorului....
Între timp anii au trecut peste lume ?i nici scumpa noastr? ?ar?,nu a fost scutit? de transform?ri,
care mai de care mai interesante ?i mai “pitore?ti”.Dup? o perioada teribil?,cea a cumplitului razboi mondial,în care ordinea lumii a fost total schimbat?,iar singura grani?? recunoscut? între ??ri era ura,
care f?cuse zeci de milioane de victime,pân? la instaurarea p?cii,peste România s-a a?ternut blestemul ?i tragedia comunismului.Au fost f?cute atâtea ?i atâtea nedrept??i, strigatoare la un cer ?i la un Dumnezeu, ce î?i întorsese fa?a de la oameni ?i refuza s? le mai asculte rugile ?i sufletele chinuite de lipsuri ?i persecu?ii.S-au facut multe nedrept??i,fa?? de oameni care nu aveau decât vina de a se fi n?scut într-o perioad? sumbr? ?i nefast?.??ranilor, asupri?i de-a lungul vremii, de atâtea ori, li s-au confiscat pamânturile ?i animalele.S-a impus astfel o colectivizare brutal?,mul?i dintre ei fiind tortura?i ?i chinui?i ,de parc? nu ar fi fost suficient, câte necazuri ?i suferin?e atroce, înduraser? pân? atunci. Multe personalita?i politice remarcabile, din perioada interbelic?, au fost condamnate ?i torturate , pentru simplul fapt, c? nu erau o gloat? supus? ?i îndobitocit?, ca alte milioane de oameni.
Pentru o lung? perioad? de timp, ?ara a fost condus? de oameni mediocri ?i neinstrui?i ,c?rora nu le p?sa, decât de propria bun?stare.Oamenii erau izola?i de lumea exterioar?, printr-un regim de cenzur?
?i de urm?rire excesiv,erau condamna?i în blocurile ceau?iste din beton ,la frig ?i întuneric, ?i la propriu ?i la figurat.Erau condamna?i la foame, prin lipsa alimentelor ?i produselor de strict? necesitate,fiind obliga?i s? stea la cozi interminabile ?i s?-?i cumpere alimentele pe cartel?.
Se pare c? la un moment dat, românii cei atât de r?bd?tori, dup? zeci ?i zeci de ani de” epoc? de aur ?i de societate înfloritoare ?i multilateral dezvoltat? ,“nu au mai suportat , iar r?bdarea a explodat,
transformându-se într-o revolu?ie spontan? ,care avea s? culmineze cu fuga ?i prinderea ,''marelui conduc?tor'' ?i a sinistrei sale iubit? so?ie analfabet?.Atunci,la revolu?ie ,prea mul?i oameni care au murit ciurui?i de gloan?e ?i ar?i în crematorii ,au sperat c? prin sacrificiul lor suprem, noi ceilal?i ce am r?mas vii, s? avem o ?ar? liber? ,?i s? ne putem bucura de o alt? via?? ,poate mai bun? ?i mai demn?.De la revolu?ie ,sau ce o fi fost,anii au trecut destul de mul?i ,?i îmi pare incredibil, dar destul de mul?i sunt ?i cei care regret? acum anii aceia,ai trecutului îndep?rtat.Îmi amintesc c? am v?zut într-o zi la ?tiri, o imagine amuzant?, dac? nu ar fi tragic?.Oameni mai mult b?trîni, dar ?i tineri ,erau strîn?i în jurul crucii lui Nicolae Ceau?escu ,din cimitirul Ghencea,recitând poezii de slav? ?i regret, raportate la perioada actual?.Dar ce mi s-a p?rut interesant,e c? nu mi-au ap?rut deloc, ca ni?te bie?i nebuni, urlând la lun?, într-o noapte senin?.Imaginea proiectat?,era cea a unor oameni îmbr?ca?i s?r?c?cios,înfrân?i de griji,ce deveniser? poe?i,dintr-o nevoie de desc?rcare,o nevoie de a se spovedi unui mort celebru,de a spune simplu, ce nemul?umiri actuale ?i reale, p?strau în ambalajul trupului neb?rbierit.Nimic din ce spuneau, nu era exagerare,era doar o crud? realitate, cu care se confruntau zi de zi.Ce spuneau ei? Recitau cu patim?, despre pensii de mizerie,pensionari obliga?i s? cer?easc? pentru mâncare,oameni condamna?i, dup? o via?? întreag? de trud?, la s?r?cie lucie,umilin?? ?i mizerie.Mai vorbeau despre politicieni hido?i,îmbog??i?i prin furturi ,ce nu dau doi bani, pe oamenii ce i-au ales,crezând cu naivitate în ei,despre mini?tri ?i prim-mini?tri, ce îi privesc cu bur?ile umflate de caviar ?i alte delicatese,de pe pernele moi ?i confortabile, ale unor limuzine scumpe, cu girofar
strident ?i sfid?tor.Mai povesteau mortului de sub placa de beton,despre oameni de afaceri, cu sute de milioane de euro, din top 300 ?i nu numai ,ce au descoperit peste noapte, piatra filosofal? ?i elixirul puterii eterne,f?r? a se mai teme de nimic.Se întrebau oamenii,oare câ?i dintre ei, au ajuns atât de sus ,doar prin munc? titanic? ?i talent.Economie aproape c? nu mai exist?,colo?ii industriali ?i fabricile comuniste, s-au evaporat pur ?i simplu,demontate în timp record ?i vândute de “marii ?i pricepu?ii oameni de afaceri ,“la fier vechi,iar cele care au mai r?mas în viat?, au fost “privatizate “
la pre?uri de nimic.Fostele CAP-uri ,mândria trecutului, nu au mai r?mas nici m?car o amintire;au fost furate aproape în întregime, cl?dirile ?i sistemele de iriga?ii,iar în prezent agricultura noastr? ,e sublim?, dar lipse?te cu des?vâr?ire.Am ascultat recent, un sondaj în rîndul tinerilor de liceu,în care erau întreba?i, ce ar vrea ei s? devin? ,când o s? creasc? mai m?ri?ori.Majoritatea au r?spuns f?r? ezitare:fotbali?ti, sau de ce nu, maneli?ti,oameni cu bani ?i cu viitor str?lucit ,asemeni lan?urilor ?i ghiulurilor, purtate cu mândrie pe falangele tuciurii.Cu bani, orice se poate cump?ra,?i po?i avea astfel acces, la toate minunile lumii moderne.De fapt, cred c? în lume ?i în societatea noastr?, banul a devenit un soi de zeu sclipitor ,la care masele se închin? evlavios ,cu un mare ?i profund respect.
Oamenii nu mai ?tiu, sau nu mai vor ,s? aprecieze lucrurile cu adev?rat importante.Banii ?i lucrurile materiale în general, ar trebui privi?i ca o simpl? moned? de schimb, ce ar trebui s? ne faciliteze traiul de zi cu zi.Atunci când devin mai mult decât atât ,cred c? avem o mare problem?.Nu e normal s? tr?ie?ti pentru a face bani,ci trebuie s? te folose?ti de bani, pentru a-?i usura existen?a.Banii ?i lucrurile materiale, în ultima vreme deformeaz? caractere,limiteaz? orizonturile de gândire ?i percep?ie asupra lumii, creeaz? mon?tri ,oameni sini?tri ,goli?i de interior ,umplu?i doar cu hârtii. Oare acei elevi de liceu, ce au r?spuns sondajului men?ionat anterior, pot fi condamna?i pentru op?iunile lor?Pot fi condamna?i pentru c? se supun majorit??ii ?i societa?ii în care tr?iesc,fiind bombarda?i zilnic,în familie, pe strad?,la scoal?, în ziare ,la tv. ,cu vulgarit??i,pornografie, ?tiri cu crime ,violuri, furturi,?tiri de tabloide, în care ne sunt prezenta?i pe prima pagin? ,ca o ?tire senza?ional?,”oameni de succes”,sau progenituri de oameni de succes,ce cheltuiesc sume incredibile
pentru omul de rînd ,pe ma?ini extrem de scumpe,?i arunc? cu zeci de mii de euro,prin “cluburile cu preten?ii,”unde numai “elita “are acces. Dac? societatea ni-i prezint? ca pe ni?te modele de succes,demne de urmat,atunci nu e oare normal, ca genera?iile viitoare, s?-?i doreasc? s?-i copieze ?i
s?-?i doreasc? s? devin? boga?i ?i celebri peste noapte?Desigur ,se poate vorbi ?i de liberul arbitru,
dar câ?i dintre tineri, au capacitatea de a discerne lucrurile ?i de a-?i forma propria opinie la o vârst? înc? în formare?Ziarele,televiziunile ,mai ales cele comerciale,nu au nici un interes s? fac? cuiva educa?ie,în detrimentul vânz?rilor ?i audien?elor producatoare de bani,cât mai mul?i bani.Se pare c? prostul gust ?i manelizarea popula?iei, o s? continue tot mai mult, atâta timp, cât nimeni nu încearc? s? înl?ture, sau m?car s? diminueze pseudo valorile.Din p?cate ,lucrul cel mai trist,este c? cei ce au capacitatea de a sim?i ?i de a discerne,între bine ?i r?u,sunt tot mai marginaliza?i,sunt prezen?i tot mai pu?in în societate,alegând s? se refugieze în propria lume,sau fiind exclu?i ?i privi?i ca ni?te ciuda?enii pe cale de dispari?ie.Poate reac?ia de înstr?inare, e oarecum motivat? ?i fireasc?, având în vedere contextul ?i sentimentul de singur împotriva tuturor. Tr?im într-o lume tot mai frumoas?, în care oamenii î?i m?soar? ?i î?i exprim? sentimentele prin bani ?i lucruri materiale,iar inimile pot fi cump?rate, de pe rafturile magazinelor.Tr?im într-o lume, în care p?rin?ii sunt tot mai ocupa?i,adesea uitând s? mai vorbeasc? ?i s?-?i mai priveasc? proprii copii,tratându-i ca pe ni?te p?pu?ele f?r? via?? ?i f?r? sentimente, ce ar trebui s? fie cât mai cumin?i ?i docili.Tr?im într-o ?ar? ,în care p?rin?ii f?r? perspective ?i luptându-se cu o s?r?cie lucie zi de zi ,sunt nevoiti s? plece departe, c?tre alte lumi, unde sper? c? le va fi mai bine lor ?i familiilor.Copiii sunt abandona?i în bordeie s?r?cacioase, sau în vilele construite cu bani de departe,dar f?r? via??,l?sa?i cel mai adesea în grija bunicilor,rudelor apropiate.Micu?ii r?ma?i “acas?”,se refugiaz? în jocuri pe calculator ,într-o lume virtual? ?i rece,uitând s? se mai joace ?i s?-?i tr?iasc? copilaria real?.De ce s? ne mai mir?m atunci, c? mul?i dintre ei ,tr?ind în familii dezorganizate ,ajung mai târziu,viitori infractori.Nu ei,ar trebui s? suporte
pedepsele aplicate de societate ,ci familiile lor, ce le-au mutilat sistematic existenta.
Nimic nu e mai trist ?i mai nedrept, decât atunci când un copil, alege s?-?i curme via?a, pentru c? se simte singur,neiubit ?i abandonat. Op?iunea de a p?r?si un copil, dup? ce i-ai dat viat? ,indiferent de motiva?ia gestului ,mi se pare condamnabil? ?i de neiertat. Nici un copil din lume,nu ar trebui s? moar? ?i s? sufere pentru gre?elile p?rin?ilor.
Sunt câteva imagini succesive, ce mi-au r?mas adânc întip?rite în minte, din via?a de zi cu zi, ca într-un tren, ce te poart? în vitez?, prin alte ?i alte locuri........Memoria îmi proiecteaz? imaginea unei ma?ini luxoase, din care coboar? un ?igan negru ?i burtos, înconjurat de trei fete românce,cu fuste scurte ?i decolteuri adânci ,intrând într-un club scump.....Pe partea cealalt? a str?zii,m-a impresionat cu adevarat, imaginea unui ?ig?nu?,s? fi avut cinci ,?ase ani ,ce st?tea zgribulit de frig, pe o banc? prea mare pentru el ,cu privirea în jos, întrebându-m? ,când am trecut pe lâng? ,dac? nu am s?-i dau ?i lui ,o mie de lei.I-am dat mai mult ,dar oare ce sum? de bani, poate r?scumpara, o copilarie chinuit? ?i tr?it? în frig ?i mizerie?Când m-am întors,era în acela?i loc ?i vorbea cu un alt copil,frumos îmbr?cat ,ce st?tea mândru pe ni?te role....Am prins o frântur? de dialog.....tig?nu?ul, îl întreba unde st?,iar cel?lalt îi arata cu mâna, un bloc din zon?.....Nu pot uita cu nici un chip, privirea lui trist? ?i resemnat?, când întrebase....era privirea unui câine bolnav, plin de râie ,ce-?i linge r?nile sângerânde, din blana zdrentaroas?....Oare el avea cas?,p?rin?i?Posibil....m-am întâlnit mai departe pe drum ,cu o femeie îmbr?cat? în ni?te zdren?e ,palid? ?i slab?,aproape transparent?,probabil maic?-sa, ce-l obliga
s? cer?easc?. Mai v?d în memorie,tot trei copii,doi b?ie?i ?i o fat?......b?ie?ii c?rau în spate ,saci enormi ,mult mai mari decât ei ,plini cu sticle de plastic,iar fata, ?inând în mân?, o pung? mai mic?, plin? cu resturi alimentare din gunoaie, iar în cealalt? mân?, având un b?? ,cu un cui la cap?t...Dar
m-am uitat la chipul ei de copil ,de 10-11 ani poate, ?i am v?zut c? nu are un ochi.....da ,privea via?a sadic? ?i grea cu un singur ochi...V?d apoi imaginea unui b?trân ,stând jos, pe o hârtie de ziar ,într-o pia?? circulat?,în pieptul hainei decolorate, având multe decora?ii de razboi ?i cântând o doin? la fluier.Cânta frumos......m-am oprit în fa?a lui, s?-l privesc ?i s?-i ascult cântecele din alt? lume.....
Oamenii treceau indiferen?i,al?ii îi mai aruncau un b?nu?, în basca roas? de timp, ce o avea lâng? el.....S? fi avut 80 de ani ,poate mai mult...avea ochii de un albastru sp?l?cit ?i o barb? alb? de patriarh.....Omul ?sta, luptase în r?zboi, st?tuse în tran?ee,fusese r?nit poate....?i toate astea, pentru ce?Pentru ?ara lui, care acum, îl oblig? s? cânte la fluier, pentru a nu muri de foame, ca un erou?Ceva mai încolo,se târa un copil, cu picioarele strâmbate inten?ionat la na?tere, pentru a putea s? impresioneze oamenii, la cer?it.....Pe o banc? undeva,zace într-o balt? de urin? amestecat? cu vom?, un fost om ....Zace incon?tient,?inând strâns într-o mân? vân?t?, o sticl? f?r? con?inut.....Oare la ce viseaz?? A avut vreodat? ?i el o viat? ,poate o familie?Cine poate ?ti?Mai trec pe lâng? un canal descoperit, din care ies pe rând, patru tineri......unii ?in la nas, pungi de plastic cu aurolac,prietenul lor nelipsit,din care trag cu sete, elixirul de viat? fericit? ?i f?r? griji,al?ii fumeaz? chi?toace g?site pe jos......mai încolo ,sub o ?eav? groas? ,ce transport? caldura,în ni?te cutii de carton, al?i copii, î?i am?gesc foamea ?i frigul din oase...Într-o cas? am?rât?,dintr-un sat uitat de lume , o familie cu mul?i copii, î?i tr?ie?te via?a s?rac? ?i chinuit?...Dar asta nu e suficient...în fiecare noapte, tat?l alcoolic ?i violent î?i violeaz? sistematic, cele dou? feti?e, de doar zece ani.....Le-a vândut chiar pentru b?utur? ?i câ?iva b?nu?i ?i prietenilor lui de pahar, s? fac? ce-or vrea cu ele ....La scurt timp, una dintre copile, s-a sinucis “f?r? explica?ie”.......Au g?sit-o atîrnînd de o sârm?,în pomul din spatele casei....Era prim?var? ?i tocmai înflorise.....În p?durea de la marginea satului, au gasit o fetit? de7 ani ,cu capul zdrobit de un copac, z?când într-o balt? de sânge.....fusese violat? ,dup? ce criminalul o omorâse....În final l-au g?sit ,era un tân?r de 17 ani ,f?r? p?rin?i, care lucra zilier, pe la oameni prin sat....Într-un cartier de la periferia unui ora? ,în scara unui bloc d?râmat ?i plin de gunoaie,un adolescent de doar 12 ani,î?i injecteaz? prima doz? de heroin?,convins de prieteni.....În alt? parte a ora?ului,o mam? a cinci copii,este b?tut? crunt ?i apoi înjunghiat? de b?rbat ,fiind l?sat? s? moar? într-o balt? de sânge,
sub ochii celor cinci copii, ce urlau dispera?i......În acest timp, într-o zon? select? a ora?ului, fiul unui procuror, ce tocmai omorâse o b?trân? pe trecerea de pietoni,î?i serbeaz? ziua de na?tere ,la o petrecere select?, de zeci de mii de euro....Mai târziu,se va delecta cu un program de striptease, iar cadoul special, oferit cu tandre?e de tat?l prin?i?orului ,este o nou? ma?in?,un Mercedes sport, decapotabil.La final, un grandios foc de artificii, inund? cu lumini multicolore cerul patriei.
Noaptea,pe soseaua de ie?ire din ora?, luminate intermitent de farurile ma?inilor,se z?resc trei tinere de 13-14 ani,fugite de acas?,ce se prostitueaz? pe marginea drumului.....Una dintre ele ,va fi g?sit? peste o lun?, într-o camer? de hotel,cu gâtul t?iat......În aceea?i noapte,într-o toalet? public? ,o mam? na?te un copil,pe care apoi, îl sugrum? f?r? mil? ?i îl arunc? la ghena de gunoi....O alt? mam?,
exact în acela?i timp,î?i p?r?se?te feti?a nou n?scut?,în maternitate...nu o s-o mai revad? niciodat?....
Pe lâng? femeie, trece în vitez? o ma?in?....în?untru ,un tat? fericit, ce tocmai î?i aducea acas?, de la maternitate,so?ia ?i feti?a nou n?scut?.....Într-un bordei mizer ,10 suflete î?i târ?sc existen?a, la lumina palid?, a unei singure lumân?ri....E ora zece ?i to?i dorm......Pe sub patul de scânduri g?urite, se aude cum rod ?obolanii, în lini?tea nop?ii de prim?var?.....Nimeni nu vede, cum lumânarea uitat? aprins?, cade pe o bucat? murdar? de pânz?.....în câteva minute, focul a mistuit tot...În aceea?i sear?,o mam? cite?te puiului ei,o poveste cu fe?i frumo?i ?i zâne fermecate...copila?ul adoarme curând,iar mama îl s?rut? cu dragoste, pe fruntea mic?....A doua zi, o ?tire scurt? de jurnal, anun?a moartea a zece suflete.


Nr. hituri: 1.901
Adaugat la data: 07:24:04, 17 Jun 2008
Comentarii material
  • ovidiu: scusati!care este mesajul?, 16:23:05, 08 Sep 2008